47 MANIFEST

manifesty_black

Uprościć wszelką technologię.

Tylko prostota może sprostać ideom najbardziej złożonym.

Więcej muzyki mniej gadżetów!

Skrócić drogę.

Integrować

mechanicznie.

Zaufać własnym uszom, nie instrumentom pomiarowym.

Najważniejsze: oddać element życia w dźwiękach składających się na muzykę.

Pojawia się nagle.

Powstaje dźwięk – z szarpnięciem struny, dęciem w tubę. Temperament.  Żywy muzyk. Jest zmienny – żywy -świeży. To kontakt artysty z przedmiotem. Akt woli wydobywa dźwięk.

Szybkość

narastania.

Ważne: nie kumulować energii, elektrycznej ani mechanicznej. Mieć do niej nieograniczony dostęp.

Ważne: kontrolować rezonanse. Chassis – małe i sztywne. Wykonać z solidnego materiału.

Op-amp to większy czad od lamp!

47.

Wróć do ‚MANIFESTY’