AUDIO NOTE – SYSTEMY REPRODUKCJI MUZYKI – GŁOŚNIKI

Technologia - Szemis Audio Konsultant

Idealny zestaw głośnikowy powinien być 100% efektywny, mieć liniową charakterystykę częstotliwościową pasma słyszalnego oraz idealnie półkolistą dyspersję energii akustycznej. Zestaw taki reprodukowałby dokładną analogię podanego mu sygnału elektrycznego i, pod warunkiem, że sygnał ten jest wystarczająco wysokiej jakości, dostarczał słuchaczowi miniaturowy obraz prawdziwego wydarzenia muzycznego w przestrzeni.

Aby uzyskać zamierzone działanie zestawów głośnikowych Audio Note według niżej wymienionych kryteriów technicznych oraz brzmieniowych zostały opracowane nowatorskie metody pomiaru energii akustycznej niezbędne do określenia działania tych głośników w realnych warunkach słuchania tj. w mieszkalnym wnętrzu domowym o normalnych rozmiarach i umeblowaniu. Na przykład, pomiar efektywności głośnika jest przeprowadzany z bardziej realnego do słuchania dystansu 3 metrów zamiast zwyczajowego 1 metra. Następujące kryteria były brane pod uwagę równolegle, bez preferencji jednego ponad drugim:

1. PROCES PAROWANIA KOLUMN GŁOŚNIKOWYCH:

W trakcie naszych badań okazało się, że aby skonstruować parę stereofonicznych kolumn głośnikowych zdolnych do reprodukowania wydarzenia muzycznego w przestrzeni trójwymiarowej powinny one mieć identyczną moc akustyczną i charakterystykę częstotliwościową. Każda odchyłka w jednym z głośników mogłaby spowodować przesunięcie pozycji pozornego obrazu głosów lub instrumentów ze zmianą ich amplitudy lub częstotliwości i w rezultacie kolumny głośnikowe nie byłyby zdolne do oddania prawidłowego wymiaru, kształtu oraz wzajemnych stereofonicznych relacji przestrzennych lub ich barw muzycznych. Kolumny głośnikowe Audio Note są wzajemnie parowane z dokładnością 0,2 dB w całym przenoszonym przez nie paśmie akustycznym.

2.WYSOKA SPRAWNOŚĆ I STAŁA CHARAKTERYSTYKA IMPEDANCJI:

Efektywna kolumna głośnikowa przetwarza większą proporcję sygnału elektrycznego ze wzmacniacza na energie akustyczną zamiast na ciepło. Pozwala to na bardziej swobodne działanie wzmacniacza, większy „zapas” mocy i lepszą kontrolę nad głośnikami podczas skoków dynamiki i w rezultacie pomaga wzmacniaczowi pracować wydajniej. Wysokosprawna kolumna głośnikowa pozwala używać wzmacniacza o mniejszej mocy, o mniej skomplikowanym układzie elektrycznym, które z reguły brzmią lepiej. Sprawność kolumny jest czymś więcej niż tylko zagadnieniem doboru poszczególnych głośników lub konstrukcji obudowy. Aby zlikwidować każdą najmniejszą stratę wszystkie pozornie nieistotne elementy powinny być optymalne, włącznie, ale nie ograniczając się tylko do wyboru materiałów obudowy i ją tłumiących.

3. ELIMINACJA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH INTERFERENCJI AKUSTYCZNYCH:

Używamy tylko jednego przetwornika żeby pokryć poszczególne zakresy pasma akustycznego eliminując w ten sposób najbardziej poważną przyczynę wzajemnych zakłóceń pomiędzy głośnikami. Aby zapobiec poziomym interferencjom przetworniki ustawione są w pionie. Prawidłowe ustawienie głośników względem obrysu frontu skrzynki jest połączone z bardzo dokładnym ustawieniem amplitudy i fazy w układzie elektrycznym zwrotnicy.  Minimalizuje to pozostałe interferencje akustyczne. Konstrukcja drewnianych skrzyń kolumn głośnikowych Audio Note znacząco wpływa na zmniejszenie zakłóceń zwrotnych pochodzących z procesu oddawania energii akustycznej produkowanej przez membrany głośników. W ten sposób współgra z ustawieniem zwrotnicy w celu osiągnięcia minimalnych interferencji.

W świecie akustyki świata rzeczywistego istnieje silna interakcja pomiędzy sygnałem akustycznym wydobywającym się z głośników i płaszczyznami położonymi blisko nich. Dźwięk odbity od podłogi i ścian jest przyczyną powstawania koloryzacji. Z tego powodu możliwości dźwiękowe kolumn Audio Note są demonstrowane na wystawach bez wszelkiego rodzaju adaptacji akustycznych wnętrza, ale z tego samego powodu kolumny innych firm wymagają ich użycia.

4. SZEROKA I RÓWNA CHARAKTERYSTYKA DYSPERSJI FALI DŹWIĘKOWEJ:

Zwrotnica kolumn Audio Note jest zaprojektowana w taki sposób, aby podczas procesu produkcji umożliwiała strojenie charakterystyki dyspersji i fazy amplitudy fali akustycznej głośników. Jednym z rezultatów tej regulacji jest zaledwie około -6dB spadek poziomu wysokich tonów  90 stopni od osi kolumny. Do naszych kolumn wybraliśmy głośniki, których rozmiary są małe w porównaniu do długości fali, jaką maja generować, tak samo jak relatywnie niska częstotliwość podziału pomiędzy głośnikami średnio-niskotonowym i wysokotonowym aby dalej zwiększyć dyspersję fali akustycznej.

5. MINIMALNE ZNIEKSZTAŁCENIA I STRATY SYGNAŁU W ZWROTNICY:

Aby przetworniki głośnikowe mogły działać prawidłowo muszą być do nich podane odpowiednie zakresy częstotliwości. Dobra zwrotnica przepuszcza energię sygnału elektrycznego z niezauważalnymi stratami równocześnie rozrzedzając ją w pobliżu punktów zachodzenia na siebie zakresów częstotliwości poszczególnych głośnikami. Wiele rodzajów zwrotnic dławi sygnał powodują straty jego energii większe w tym miejscu niż gdziekolwiek w pozostałym miejscu toru.

Założenie jest proste – czas jest constans i musi to być wzięte pod uwagę. Dlatego częścią procesu strojenia głośników jest regulacja, która kompensuje różnice mas membran  zastosowanych w dwóch różnych głośnikach niskośrednio i wysokotonowych i w rezultacie różny czas ich reakcji na impuls dynamiczny. Strojenie to powoduje, że kolumna głośnikowa działa jak homogeniczne źródło dźwięku, którego energia akustyczna emanuje pozornie z punktu znajdującego się pomiędzy głośnikami.

Unikalną cechą naszych zwrotnic głośnikowych jest ich łatwe strojenie. Pozwala to na regulacje charakterystyki częstotliwościowej każdej kolumny z dokładnością do + – 0,2 dB w stosunku do wzorca. Użyliśmy zwrotnice o nachyleniu 6dB i 12 dB, które razem z cechami drewnianej obudowy, głośnikami, strojeniem dynamicznym zwrotnicy zostały wykorzystane do oddawania energii muzycznej z prawidłową fazą Zwrotnica ta koryguje amplitudę głośników i charakterystykę dyspersji by zapobiec efektom zachodzenia na siebie i kasowania się energii fal w niektórych częstotliwościach. Rezultatem tego jest bardzo dobra rozpiętość energii akustycznej oraz szeroka dyspersja pionowa oraz pozioma.

6. CHARAKTERYSTYKA REZONANSÓW OBUDOWY:

Przetworzenie założeń projektowych takich jak wymagany kształt, akceptowalny rozmiar wybór materiałów oraz wymagania wobec parametru tzw. dobroci mechanicznej dały rezultat w postaci prototypu obudowy kolumny głośnikowej. Jej niekonwencjonalny kształt – skrzynia jest bardzo płytka z szeroka przegrodą został wybrany nie tylko po to aby umieścić tam, na przykład, większy głośnik niskośrednotonowy oraz zmieścić jeszcze wysokotonowy, ale również z powodu korzystnej charakterystyki rezonansów basowych i niskich turbulencji powietrza wewnątrz obudowy. Daje to możliwość małego wytłumienia wewnętrznego, co procentuje większą efektywnością akustyczną i szerszym pasmem przetwarzania częstotliwości.

W najmniejszej kolumnie głośnikowej Audio Note AN-K użyto rodzaj obudowy typu nieskończonej przegrody. W modelach AN-J oraz AN-E zastosowano obudowę typu bass reflex. Otwór z tyłu obudowy pozwala na wykorzystanie ścian jako naturalnych przegród przestrzeni występujących w każdym pokoju odsłuchowym, które zdecydowanie uwypuklają niskie częstotliwości. Obudowa każdej kolumny głośnikowej jest wykonana z trzech rodzajów różnych płyt drewnianych, które odpowiednio dobrane i rozmieszczone oraz usztywnione wewnętrznym szkieletem znacząco redukują rezonanse obudowy, które mogą koloryzować dźwięk. Ten projekt „gitarowej” skrzynki jest charakterystyczny dla kolumn głośnikowych Audio Note.

7. DOKŁADNOŚĆ PROCESU PRODUKCJI:

W celu utrzymania zgodności z bardzo ścisłymi tolerancjami produkcyjnymi musieliśmy opracować procedury testowe oraz aparaturę o czułości pozwalającej na uzyskanie zadowalających efektów i powtarzalności. Rozdzielczość potrzebna do osiągnięcia założonego poziomu akuratności jest kilkaset razy większa od używanej przez innych producentów kolumn głośnikowych. Do procedury strojenia stosowane są serie bardzo szybkich impulsów dźwiękowych o zmiennej częstotliwości i amplitudzie. Aby zarejestrować  ten zmienny ton pomiarowy używany jest specjalnie kalibrowany mikrofon ustawiony poza osią pionową i poziomą w odległości większej niż odbijające powierzchnie znajdujące się wokół kolumn. Pomiar dokonywany jest w otoczeniu „żywym akustycznie”, które odbija fale dźwiękowe. Krzywa pasma przenoszenia oraz inne parametry jest porównywana i dostrajana do krzywej pasma przenoszenia referencyjnej kolumny głośnikowej danego typu i specyfikacji. Sprzęt pomiarowy jest podczas procesu strojenia jest kalibrowany co około 1 godzinę ponieważ metoda pomiaru jest bardzo czuła, a zmiany temperatury i wilgotności mogą spowodować wykroczenie poza zakładaną tolerancję +- 0,2 dB.

8. UZYSKANY EFEKT DŹWIĘKOWY:

W rezultacie realizacji założonych kryteriów projektowych oraz staranności ich wykonania są  zestrojone w pary kolumn głośnikowych o bardzo gładkiej charakterystyce częstotliwościowej, niskich zniekształceniach oraz stosunkowo szerokim kącie promieniowania oraz niskiej wrażliwości na rodzaj wnętrza domniemanego pokoju przyszłego właściciela.

Brzmienie kolumn głośnikowych Audio Note może być opisane w następujący sposób:

  1. Tonalność oraz balans częstotliwościowy są neutralne i mogą przekazać więcej o brzmieniu słuchanego nagrania muzycznego oraz pozostałych komponentów toru audio niż o samych kolumnach.
  2. Jakość oddawania transjentów dynamicznych jest bardzo akuratna;
  3. Brzmienie jest otwarte; odwzorowanie punktów pozornych w których dochodzi dźwięk poszczególnych muzyków jest umieszczone w rozłożystej otwartej przestrzeni pozornej.
  4. Odtwarzane brzmienie głosów i instrumentów jest prawidłowo proporcjonalnie rozmieszczone w przestrzeni (zgodnie z nagraniem) od lewej do prawej strony oraz od przodu w głąb, mają prawidłowy pozorny rozmiar oraz kształt;
  5. Odtwarzane wydarzenie muzyczne jest prezentowane z wiarygodnością oraz żywiołowością;
  6. Dźwięk nie jest męczący nawet przy wysokich poziomach głośności;
  7. Skala dynamiki oraz mikrodynamiki jest bardzo zróżnicowana. Niuanse dynamiczne są rzetelnie odtworzone;
  8. Kolumny Audio Note mogą odtworzyć natężenie do 108dB w szczytach w typowym pomieszczeniu mieszkalnym przy użyciu amplifikacji średniej mocy.

 

Mały pokój Średni pokój Obszerny pokój
Poziom początkowy: AX One
AX Two
AX Two
AZ Two Hemp
AZ Two / Hemp
Poziom 1 – modele AN-K LX
AX Two
AZ Two /HempAN-J
D /HempAN-J
LX /Hemp
AZ Two / Hemp
AZ Three / Hemp
AN-E D / Hemp
AN-E LX / Hemp
Poziom 2 – modele AN-K LX AN-J LX /Hemp AN-E LX /Hemp
AN-E LX HE
Poziom 3 – modele AN-K LX
AN-K SPe
AN-J LX /Hemp
AN-J SPe /Hemp
AN-E LX /Hemp
AN-E SPe /Hemp
AN-E LX HE
AN-E SPe HE
AN-E LX HE Signature
AN-E Spe HE Signature
Poziom 4 – modele AN-K SPX SE AN-J SPE SE Hemp
AN-J SE Silver
AN-E SPeHE SE Signature
AN-E SPx SE Signature
Poziom 5 – modele AN-J SE SilverAN-J SEC Silver AN-E SEC Silver
AN-E SEC Signature
Poziom 6 – model w pełnym srebrze AN-E SOGON

 Przejdź do drugiej części tekstu

Wróć do ‚TECHNOLOGIA’